Tính lượng sơn nhà

SƠN NỘI THẤT

1. Diện tích trần nội thất cần sơn

Bức 1
Bức 2

2. Diện tích bức tường nội thất cần sơn

Bức 1
Bức 2

3. Diện tích bức tường nội thất không sơn

Bức 1
Bức 2

Kết quả sơn nội thất

1. Tổng diện tích tường cần sơn: 0 (m2)

– Số lượng sơn lót cần dùng (2 lớp)0 lít0 thùng
– Số lượng sơn phủ cần dùng (2 lớp)0 lít0 thùng

1. Tổng diện tích trần cần sơn: 0 (m2)

– Số lượng sơn lót cần dùng (2 lớp)0 lít0 thùng
– Số lượng sơn phủ cần dùng (2 lớp)0 lít0 thùng

Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon